Algemeen

Car Tidy geeft veel om uw privacy! Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens in geen enkel geval voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van de website en de ondertekende documenten bij een behandeling. De ingangsdatum van deze policy is 31/08/2019. Deze privacy policy beschrijft welke gegevens over u, door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij de gegevens opslaan en hoe wij deze tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Het gebruiken wij uw gegevens

Wij hebben uw gegevens nodig vanwege contractuele afspraken tussen u en ons, bijvoorbeeld wanneer u bij ons een afspraak wilt maken voor een eventuele prijsofferte of behandeling, of wanneer u onze website/bedrijf een online beoordeling wilt geven.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden alleen gedeeld met andere partijen als dat echt nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en worden nooit verkocht aan derden. Het betreft dan de volgende partijen: logistieke partners, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die beoordelingen verzamelen. De partijen die van ons toegang verkrijgen tot uw gegevens mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens ons. In verdachte situaties, zoals het vermoeden van fraude, zijn wij verplicht om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cartidy.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

Allereerst wordt er op de website van Car Tidy gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies behoeven geen toestemming van de gebruiker aangezien deze nodig zijn om de website op een goede manier te laten werken.

Daarnaast gebruiken we analytische cookies. Deze cookies worden geplaatst om de bezoeken op de site te kunnen monitoren. De resultaten van deze websitebezoeken gebruiken wij om de website te optimaliseren zodat uw gebruikerservaring verbeterd kan worden.

Google Analytics

Omdat we een goed werkende site belangrijk vinden, en we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, hebben we een trackingscode op de site geplaatst. Doordat wij onze instellingen privacy vriendelijk hebben opgeslagen is er geen expliciete toestemming nodig voor deze cookies.

Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.
Het IP-adres is geanonimiseerd.
Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd.
De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld.
De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld.
De gegevens die verzameld worden via Google Analytics zullen maximaal 50 maanden worden bewaard.

Wil jij cookies verwijderen of uitschakelen? Dan kun je dit doen via je browserinstellingen.

Vragen

Indien u vragen heeft omtrent onze privacy policy, dan kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.

Car Tidy
Edmond Devloostraat 40
8640 Oostvleteren
+32 473/31 41 16
info@cartidy.be